Privacy beleid

Dit privacybeleid is toepasbaar op alle HomeWizard Energy producten en services zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden van HomeWizard Energy.

Wij respecteren uw privacy en willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we die gebruiken. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, delen en gebruiken. HomeWizard B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij onze gegevens op servers in de EER.

Welke persoonlijke data verwerken wij en waarom?

Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u deze verstrekt als u de website, services of producten ‘services’ van HomeWizard gebruikt:

 • Contactgegevens: informatie waarmee wij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adressen die aan uw account of bestelling zijn gekoppeld.
 • HomeWizard-accountgegevens: wanneer u de HomeWizard Energy app gebruikt wordt u gevraagd een account aan te maken. Uw account-gegevens bevatten uw e-mail adres, wachtwoord en taal. Uw account-gegevens bevatten uw e-mail adres, wachtwoord en taal.
 • Transactie-informatie: bestel gegevens van de producten en diensten die u bij ons koopt.
 • Betalingsinformatie: creditcard-/bankpasgegevens en bankrekeninggegevens die u opgeeft om de producten en services die u bij ons koopt, te betalen.
 • Leveringsinformatie: informatie met betrekking tot de levering van onze producten aan u.
 • HomeWizard-product informatie: Informatie van de door u aangesloten Energy producten zoals energiemeting, versienummer, statistieken en diagnostische gegevens.
 • Toestel informatie: informatie over de smartphones, mobiele telefoons, computers of andere elektronische apparaten die u aansluit op onze producten, website of HomeWizard Energy-app, zoals details over het type apparaat (dat unieke apparaat-identificerende nummers kan bevatten), het besturingssysteem, de browser die u gebruikt en applicaties op het apparaat die verbinding maken met onze producten en diensten. Het kan ook gegevens bevatten van uw internetprovider, mobiel netwerk en uw IP-adres.
 • Reacties op enquêtes, wedstrijden en promoties: wij houden een register bij van alle enquêtes waarop u reageert of van uw deelname aan een wedstrijd of promotie die wij uitvoeren.
 • Contact met onze klantenservice: wanneer u opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, houden wij hier een verslag van bij. Dit is inclusief wanneer u ons e-mails stuurt, ons belt of contact met ons opneemt via sociale media zoals Youtube of Facebook. Wij kunnen onze telefoongesprekken ook met u monitoren en opnemen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitsnormen, alsook aan relevante wet- en regelgeving.
 • Hoe u HomeWizard-producten gebruikt: wij verzamelen informatie over de prestaties van uw HomeWizard-producten en hoe u deze gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld wi-fi signaalsterkte, stabiliteit en apparaat instellingen.
 • Hoe u de HomeWizard Energy-app en onze website gebruikt: wanneer u de Energy-app of onze website gebruikt, verzamelen wij informatie over hoe u er bent geraakt, de pagina’s die u bekijkt, en hoe u ze gebruikt.
 • Locatie-voorzieningen: Bij de installatie van uw HomeWizard product kan er gevraagd worden om via ‘locatie voorzieningen’ uw exacte locatie en wi-fi naam te delen.

U hoeft geen van de bovenstaande beschreven persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunt u onze producten en services mogelijk niet of onvolledig gebruiken.

Waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken

 • Onze diensten aan u te leveren en onderhouden: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen
 • Betaling en levering voor onze producten en diensten: Transactie-, betaling- en leveringsinformatie
 • Uw vragen en klachten beantwoorden: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen
 • Onze producten en diensten onderhouden en verbeteren: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen
 • Data-analyse en statistisch onderzoek om beter te begrijpen hoe onze producten worden gebruikt, en het geven van aanbevelingen over het gebruik van onze producten. Hoe u onze producten, website, apps en services gebruikt. Toestel informatie, transactie informatie, locatie voorzieningen en HomeWizard Product informatie.
 • Installatie en regionale product informatie: Locatie voorzieningen
 • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen en aanbevelen: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen
 • Directe marketing: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen
 • Onderzoeken van misbruik van uw account, fraude en incasso’s: Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen anonimiseren (zodat deze u niet direct identificeert). Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie kan gebruikt worden voor doeleinden zoals het testen van systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze site, apps en producten en voor nieuwe producten en diensten.

Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van uw informatie garandeert, met inbegrip van bescherming tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige gegevensverwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van gecertificeerde contractanten die mogelijk toegang hebben tot de gegevens. Met deze partijen worden de relevante gegevens verwerkingsovereenkomsten ondertekend. Bovendien worden de gegevens waar mogelijk versleuteld en/of geanonimiseerd verwerkt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van datacenters van Google LLC die zijn gecertificeerd door ISO27001-, ISO27018 en ISO27017-certificaten.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens

Wij delen persoonlijke informatie met de volgende partijen:

 • Bezorgbedrijven: om producten te leveren die u bij ons hebt besteld.
 • Serviceproviders en adviseurs: Zoals bedrijven die onze IT ondersteunen, ons helpen de gegevens te analyseren die wij verwerken, betalingen verwerken, berichten naar onze klanten sturen, ons juridisch of financieel advies geven en ons in het algemeen helpen onze services aan u te leveren.
 • Externe partners: In sommige gevallen hebt u misschien een HomeWizard-product gekocht via een installateur, energie-aanbieder of andere externe partner. Die deze producten mogelijk heeft gebundeld met eigen toepassingen of serviceaanbiedingen. Dergelijke functies kunnen uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan vereisen. Met registratie van het HomeWizard-account kunnen wij uw persoonlijke gegevens met deze derde delen. Wanneer het delen van informatie heeft plaatsgevonden is de derde partij aansprakelijk voor zijn verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Wettelijke verantwoordelijkheid: Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.
 • Bedrijfsoverdracht: Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een bedrijfsuitverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wij onthullen persoonlijke informatie enkel voor doeleinden hierboven beschreven. Wij kunnen geanonimiseerde statistische informatie en analyses verstrekken over gebruikers van onze producten en diensten, waar deze onherleidbaar zijn naar uw identiteit.

Uw persoonlijke informatie internationaal overdragen

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de Europese Unie. Sommige van deze rechtsgebieden vereisen verschillende niveaus van bescherming met betrekking tot persoonlijke informatie en in bepaalde gevallen kunnen de wetten in die landen mogelijk minder beschermend zijn dan de jurisdictie waar u gewoonlijk woonachtig in bent. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt gerespecteerd en beveiligd.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u een account bij ons heeft. Nadat u uw account bij ons hebt gesloten, zullen wij uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode bewaren om onze administratie en wettelijke verplichtingen te handhaven.

Directe marketing

In overeenstemming met de marketing voorkeuren die u bij het maken van uw account instelt of die u bij ons instelt op een latere datum, kunnen wij contact met u opnemen per e-mail, pushmelding, sms, mail of telefoon met informatie over producten en services waarvan wij denken dat u mogelijk geïnteresseerd in bent. U kunt op elk moment afmelden van onze marketing-e-mails door op de afmeld link te klikken in de e-mails die wij u sturen.

Cookies en pixels

Een cookie of pixel is een kleine hoeveelheid specifieke gegevens, die bij bezoek van een website of openen van een app of email, op uw computer of toestel wordt opgeslagen. Met functionele cookies worden de artikelen in uw winkelmand opgeslagen en blijf je ingelogd als je dit wenst. Met analytische cookies wordt anoniem verzameld hoe u onze website bezoekt, de duur van uw bezoek en welke HomeWizard pagina’s-, advertenties, emails of social media posts u heeft bekeken. Deze cookies wordt gebruikt om uw persoonlijke ervaring en die van anderen op onze website te optimaliseren. En om relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • het recht op informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt;
 • het recht op inzage tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren;
 • het recht om af te zien van het ontvangen van marketing berichten;
 • het recht om onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u hebben te corigeren;
 • het recht om het blokkeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens te verzoeken wanneer de verwerking niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij proberen zoveel mogelijk van uw persoonlijke informatie inzichtelijk en aanpasbaar te maken via onze services zodat u hier zelf controle over heeft. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. Wij zijn er om u te helpen en moedigen aan om eerst contact met ons op te nemen via onze contactgegevens om uw klacht op te lossen. Wij reageren zo snel ogelijk, maar minimaal binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze kennisgeving

Onze activiteiten kunnen in de loop van de tijd veranderen en wij kunnen dit privacybeleid bijwerken. Wanneer wij dit beleid op een substantiële manier wijzigen, werken wij de versie bij aan de onderkant van deze pagina. Voor belangrijke wijzigingen in dit beleid zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen, tenzij wij hiertoe worden verhinderd. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen wij uw toestemming vragen voor wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Contact

Dit document kan mogelijk veranderen. Je kunt altijd de meest recente versie van dit document vinden op onze website. Als HomeWizard niet voldoet aan deze voorwaarden dient dit door de gebruiker schriftelijk binnen een jaar kenbaar te worden gemaakt. Indien je vragen hebt over Gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen met HomeWizard via support@homewizard.nl

HomeWizard B.V. Keyserswey 79, 2201 CX Noordwijk, Nederland

Versie 2.3