Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för alla HomeWizard Energy-produkter och -tjänster enligt HomeWizard Energys allmänna villkor.

Vi respekterar din integritet och vill vara öppna om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, skyddar, delar och använder dina personuppgifter. HomeWizard B.V. är ett nederländskt företag. Vår affärsverksamhet äger rum i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och om annat inte anges lagrar vi våra data på servrar i EES.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter om du anger dem när du använder HomeWizards webbplats, appar, funktioner eller produkter “tjänster”:

 • Kontaktuppgifter: information som gör det möjligt för oss att kontakta dig direkt, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och adresser som är kopplade till ditt konto eller din beställning.
 • HomeWizard-kontoinformation: när du använder HomeWizard Energy-appen uppmanas du att skapa ett konto. Din kontoinformation omfattar din e-postadress, ditt lösenord och ditt språk.
 • Transaktionsinformation: beställningsuppgifter om de produkter och tjänster som du köper av oss.
 • Betalningsinformation: kredit-/betalkortsuppgifter och bankkontouppgifter som du tillhandahåller för att betala för de produkter och tjänster som du köper av oss.
 • Leveransinformation: information som rör leveransen av våra produkter till dig.
 • HomeWizard-produktinformation: Information om de Energy-produkter som du anslutit, t.ex. energimätningar, versionsnummer, statistik och diagnostiska data.
 • Enhetsinformation: information om smartphones, mobiltelefoner, datorer eller andra elektroniska enheter som du ansluter till våra produkter, vår webbplats eller HomeWizard Energy-appen, t.ex. information om enhetstypen (som kan innehålla unika nummer för identifiering av enheten), operativsystemet, webbläsaren du använder och program på enheten som ansluter till våra produkter och tjänster. Det kan även omfatta uppgifter från din internetleverantör, ditt mobilnätverk och din IP-adress.
 • Svar på undersökningar, tävlingar och kampanjer: Vi sparar alla undersökningar som du svarar på samt eventuellt deltagande i tävlingar eller kampanjer som vi anordnar.
 • Kontakta vår kundtjänst: när du delar dina kommentarer och åsikter med oss, ställer frågor eller lämnar in ett klagomål för vi ett register över detta. Detta gäller även när du skickar e-post till oss, ringer oss eller kontaktar oss via sociala medier som Youtube eller Facebook. Vi kan också komma att övervaka och spela in våra telefonsamtal med dig för att se till att vi uppfyller de kvalitetsstandarder som vi fastställt samt relevanta lagar och förordningar.
 • Så här använder du HomeWizard-produkter: vi samlar in information om hur dina HomeWizard-produkter fungerar och hur du använder dem. Detta inkluderar till exempel wifi-signalstyrka, stabilitet och enhetsinställningar.
 • Så här använder du HomeWizard Energy-appen och vår webbplats: när du använder Energy-appen eller vår webbplats samlar vi in information om hur du hittade sidan, vilka sidor du besöker och hur du använder dem.
 • Platstjänster: När du installerar din HomeWizard-produkt kan du bli ombedd att dela med dig av din exakta plats och ditt wifi-namn via “platstjänster”.

Du behöver inte förse oss med någon av de personuppgifter som beskrivs ovan. Om du däremot inte gör det kan det hända att funktionerna i våra tjänster begränsas.

Vad vi använder dina personuppgifter till

 • Tillhandahålla och upprätthålla våra tjänster till dig Alla personuppgifter som vi samlar in
 • Betalnings- och leveransinformation för våra produkter och tjänster Transaktions-, betalnings- och leveransinformation
 • Svara på dina frågor och klagomål Alla personuppgifter som vi samlar in
 • Upprätthålla och förbättra våra produkter och tjänster Alla personuppgifter som vi samlar in
 • Dataanalys och statistisk forskning för att bättre förstå hur våra produkter används samt för att ge rekommendationer om användningen av våra produkter. Hur du använder våra produkter, webbplatser, appar och tjänster. Enhetsinformation, transaktionsinformation, platstjänster och HomeWizard-produktinformation.
 • Installation och regional produktinformation Platstjänster
 • Utveckla och rekommendera nya produkter och tjänster Alla personuppgifter som vi samlar in
 • Direktmarknadsföring Alla personuppgifter som vi samlar in
 • Utredning av kontoöverträdelser, bedrägerier och insamlingar Alla personuppgifter som vi samlar in

Vi kan anonymisera de personuppgifter vi samlar in (så att de inte direkt identifierar dig). Anonymiserad och aggregerad information kan användas för att t.ex. testa system, forskning, dataanalys, förbättra vår webbplats, våra appar och produkter samt för utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som garanterar adekvat säkerhet för dina uppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig databehandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi använder till exempel certifierade entreprenörer som kan ha tillgång till uppgifterna. Relevanta databehandlingsavtal har undertecknats med dessa parter. Dessutom behandlas uppgifterna krypterade och/eller anonymiserade när det är möjligt. Vi använder till exempel Google LLC:s datacenter som är certifierade enligt ISO27001, ISO27018 och ISO27017.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med följande parter:

 • Leverantörer: för att leverera produkter som du har beställt från oss.
 • Tjänsteleverantörer och rådgivare: Till exempel företag som bistår vår IT, hjälper oss att analysera de uppgifter vi behandlar, behandlar betalningar, skickar meddelanden till våra kunder, ger oss juridisk eller finansiell rådgivning och hjälper oss i allmänhet att tillhandahålla våra tjänster.
 • Externa partner: I vissa fall kan du ha köpt en HomeWizard-produkt via en installatör, energileverantör eller annan extern partner. Som kan ha kombinerat dessa produkter med sina egna tillämpningar eller tjänsteerbjudanden. Sådana funktioner kan kräva vissa eller alla dina personuppgifter. Genom att registrera HomeWizard-kontot kan vi dela dina personuppgifter med dessa tredje parter. När informationsutbytet har ägt rum är den tredje parten ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Juridiskt ansvar: Dina personuppgifter kommer att delas med tredje part om det är nödvändigt eller ändamålsenligt för att följa lagen och lagliga förfrågningar från myndigheter, uppfylla eventuella krav, skydda våra rättigheter och egendomar, bibehålla säkerheten av våra användare, våra anställda eller allmänheten, samt för att skydda, utan begränsning, oss själva och våra användare från bedräglig, missbrukande, olämplig eller olaglig användning av tjänsten.
 • Företagsöverföring: i takt med att vår verksamhet utvecklas kan vi komma att sälja eller köpa företag eller tillgångar. I händelse av en företagsförsäljning, fusion, omorganisation, upplösning eller liknande, kan personuppgifter vara en del av de överförda tillgångarna.

Vi lämnar ut personuppgifter endast för de ändamål som beskrivs ovan. Vi kan tillhandahålla anonymiserad statistisk information och analys om användare av våra produkter och tjänster.

Överföring av dina personuppgifter internationellt

De personuppgifter som vi samlar in kan överföras till och lagras i länder utanför EU. Vissa av dessa jurisdiktioner kräver olika skyddsnivåer när det gäller personuppgifter, och i vissa fall kan lagarna i dessa länder vara mindre skyddande än den jurisdiktion där du vanligtvis är bosatt. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast används i enlighet med denna Integritetspolicy och att tillämplig europeisk dataskyddslagstiftning respekteras och säkerställs.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss. När du har stängt ditt konto hos oss kommer vi att behålla vissa av dina personuppgifter under en begränsad tid för att kunna upprätthålla våra register och juridiska skyldigheter.

Direktmarknadsföring

I enlighet med de marknadsföringspreferenser som du ställer in när du skapar ditt konto eller senare kan vi komma att kontakta dig via e-post, push-notiser, SMS, post eller telefon med information om produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Du kan när som helst avregistrera dig från våra marknadsföringsmejl genom att klicka på länken för avregistrering i de mejl som vi skickar till dig.

Cookies och pixlar

En cookie eller pixel är en liten mängd specifik data som lagras på din dator eller enhet när du besöker en webbplats eller öppnar en app eller e-post. Med funktionella cookies lagras produkterna i din kundvagn mellan sessioner och du förblir inloggad om du så önskar. Cookies för statistik samlar anonymt in hur du besöker vår webbplats, hur länge du besöker den och vilka HomeWizard-sidor, annonser, e-postmeddelanden eller inlägg i sociala medier du har tittat på. Dessa cookies används för att optimera din och andras personliga upplevelse på vår webbplats samt för att visa relevanta annonser på andra webbplatser eller plattformar. Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • rätten att få information om hur dina personuppgifter används;
 • rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig;
 • rätten att avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden;
 • rätten att korrigera felaktiga personuppgifter vi har om dig;
 • rätten att begära att dina personuppgifter blockeras eller raderas om behandlingen inte är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi försöker göra så mycket som möjligt av dina personuppgifter transparenta och anpassningsbara via våra tjänster så att du själv kan kontrollera dem. Om du inte är nöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till ditt lokala dataskyddsombud. Vi är här för att hjälpa dig och uppmanar dig att först kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter för att lösa ditt klagomål. Vi svarar på alla förfrågningar om tillgång till information så snabbt som möjligt, men minst inom fyra veckor. Om det rör sig om komplicerade förfrågningar kan tidsfristen förlängas med ytterligare fyra veckor. Om vi förlänger tidsfristen informerar vi dig inom fyra veckor efter det att du lämnat in din begäran.

Ändringar av detta meddelande

Vår verksamhet kan förändras med tiden och denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras. Om vi ändrar denna policy på ett ofördelaktigt sätt kommer vi att uppdatera versionen längst ner på sidan. Vid betydande ändringar av denna policy försöker vi meddela dig såvida vi inte förhindras från att göra detta. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke till ändringar i hur vi använder dina personuppgifter.

Kontakt

Detta dokument kan komma att ändras. Du kan alltid hitta den senaste versionen av detta dokument på vår webbplats. Om HomeWizard inte uppfyller dessa villkor måste användaren meddela detta skriftligen inom ett år. Om du har frågor om användarvillkoren kan du kontakta HomeWizard på support@homewizard.com.

HomeWizard B.V., Keyserswey 79, 2201 CX Noordwijk, Nederländerna

Version 2.3