Osto- ja myyntisopimus (SPA)

Soveltamisala ja määritelmät

Kun HomeWizardin verkkosivustolla tehdään tilauksia, myyntisopimus koskee versiota, joka oli sovellettavissa ostohetkellä.

Tämä myyntisopimus koskee vain tuotteita tai palveluita, ”tuotteita”, jotka ostetaan HomeWizardin verkkosivuston kautta. Jos tilaus tehdään toisen osapuolen kautta, myynnistä vastaavan osapuolen myyntisopimusta sovelletaan.

Kun tässä asiakirjassa viitataan ”kuluttajiin”, termillä tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, joiden tilaukset eivät liity kaupalliseen, yritys- tai freelance-toimintaan. ”Yrittäjillä” sen sijaan tarkoitetaan luonnollisia tai oikeushenkilöitä tai valtuutettuja kumppanuuksia, joiden tilaukset liittyvät kaupalliseen, yritys- tai freelance-toimintaan. ”Asiakas” tarkoittaa tässä myyntisopimuksessa sekä kuluttajia että yrittäjiä.

Jos aika ilmoitetaan arkipäivinä, sillä tarkoitetaan kaikkia muita päiviä paitsi lauantaita, sunnuntaita ja virallisia juhlapyhiä.

Sopimuksen päätelmä

Kaikki HomeWizardin tarjoukset ovat sitomattomia.

Jos asiakas tekee tilauksen verkkosivuston kautta, puhelimitse tai muun kanavan kautta, asiakas hyväksyy ostosopimuksen heti, kun asiakas saa tilausvahvistuksen HomeWizardilta sähköpostitse. Kun olet saanut tilausvahvistuksen, tilausta ei voi muuttaa tai peruuttaa. HomeWizard on hyväksynyt ostosopimuksen, kun asiakas saa toimitusvahvistuksen sähköpostitse.

Tämä ostosopimus ei koske kolmansien osapuolten kautta ostettuja HomeWizardin tuotteita.

Hinnat ja maksuehdot

Hintoja, jotka näkyvät verkkosivustolla tilausaikana, sovelletaan. Jos toimituskustannukset veloitetaan, HomeWizard ilmoittaa tästä asiakkaalle tilausprosessin aikana. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät lainsäädännön mukaisen ALV:n. Hinnat ja tarjoukset voivat vaihdella maittain. HomeWizard tarjoaa maksuvaihtoehtoja ulkoisten maksupalveluntarjoajien kautta.

Ostosumma on maksettava 14 vuorokauden kuluessa ostosopimuksesta, ellei muuta ole ilmoitettu. Jos asiakkaalla on maksamattomia velkoja, HomeWizardilla on oikeus veloittaa kiinteä summa muistutuskustannuksista.

HomeWizardilla on oikeus veloittaa kiinteä summa kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat maksamattomasta perinnästä tai luottokorttimaksusta, ellei asiakas voi osoittaa muun tahon olevan vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Asiakas pidättää oikeuden osoittaa, etteivät HomeWizardille aiheutuneet kulut olleet välttämättömiä tai että kulut olivat merkittävästi ilmoitettua kiinteää summa pienemmät.

HomeWizard-sovellusten kautta tehtyihin ostoihin sovelletaan Googlen tai Applen yleisiä käyttöehtoja. Aiemmin mainitut osapuolet ovat myyjinä toimivia yrityksiä näissä tapauksissa.

Toimitus ja tuotteen omistus

Tilausprosessin aikana tilauksessa ilmoitettu toimituspäivä, ”arvioitu toimituspäivä”, annetaan vain viitteeksi, eikä sitä voi käyttää oikeuksien perusteena. HomeWizard tekee arvion seuraavien perusteella: ulkoisen toimituskumppanin toimitusaika ja yleiset maksutavat ja -ehdot. HomeWizard pyrkii toimittamaan tilauksen ilmoitettuna toimituspäivänä ja viimeistään 14 vuorokautta tilauspäivämäärän jälkeen.

Toimitukset tehdään sopimuksessa määritettyjen maiden toimitusosoitteisiin. On asiakkaan vastuulla varmistaa, että tilaus voidaan toimittaa kohtuullisesti ennakoitavina toimitusaikoina.

Ylivoimaisten esteiden tilanteissa toimitusaikaa pidennetään asianmukaisesti. Ylivoimainen este tarkoittaa häiriöitä, jotka ovat epätavallisia tai joita ei voida ennakoida. Ylivoimaisten esteiden tilanteissa HomeWizard ilmoittaa asiakkaalle toimitusajan pidentämisestä viimeistään kaksi viikkoa maksun jälkeen.

Jos toimitus viivästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta toimituspäivämäärästä, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus. Tässä tapauksessa HomeWizardilla on oikeus purkaa sopimus. Molemmissa tapauksissa HomeWizard palauttaa maksut, jotka asiakas on jo tehnyt, viiden arkipäivän kuluessa. Asiakas ei voi vaatia korvauksia viivästyneistä toimituksista.

Yrittäjien liiketoimintaan liittyvissä tilauksissa sovelletaan laskussa ilmoitettuja toimituslausekkeita (Incoterms).

HomeWizard pidättää oikeuden purkaa sopimus, jos toimitus on epäonnistunut kaksi kertaa asiakkaan vuoksi. Tässä tapauksessa maksut, jotka asiakas on jo tehnyt, palautetaan viiden vuorokauden kuluessa.

Jos toimitettu pakkaus tai sen sisältö on selvästi vaurioitunut, asiakkaan on ilmoitettava tästä – takuuoikeuksia rajoittamatta – viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, jotta HomeWizard voi pyytää logistiikkapalveluntarjoajalta korvausta kuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista.

Yleisesti ottaen asiakas vastaa palautuksen toimituskustannuksista. Tämä ei kuitenkaan koske palautuksia, jotka johtuvat markkinoilta poistamisesta.

Tilatuista tuotteista tulee asiakkaan omaisuutta, kun asiakas on maksanut tuotteet täysin ja täyttänyt kaikki velvoitteensa.

Palautusaika ja palautukset

Jos teet kuluttajana tilauksen HomeWizardin verkkosivuston kautta, voit hyödyntää 30 päivän palautusaikaamme.

Palautusaika aikaa vuorokaudesta, jolloin kuluttaja vastaanottaa tilaukseen sisältyvät tuotteet (kokonaisuudessaan). Kuluttaja voi tänä palautusaikana peruuttaa oston ja palauttaa ostetut tuotteet HomeWizardille. Todistustaakka palautusajan noudattamisesta on kuluttajalla.

Jos kuluttaja hyödyntää palautusaikaa ja palauttaa tuotteet, kuluttaja vastaa palautettavien tuotteiden toimituskustannuksista. Tuotteiden koko ostohinta, mukaan lukien toimituskulut, hyvitetään mahdollisimman pian mutta viimeistään 14 arkipäivän kuluttua siitä, kun HomeWizard on vastaanottanut palauksen. Palautus tehdään samalla maksutavalla, jota kuluttaja käytti alkuperäiseen maksutapahtumaan.

Tuotteet on palautettava vahingoittumattomina ja kohtuullisesti alkuperäispakkauksessa 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun palautusajan mukainen palautusprosessi on aloitettu. Tuotetta on voitu käyttää vain sen mukaan kuin on tarpeen tuotteen ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseen. Jos palautettavat tuotteet ovat vaurioituneita tai epätäydellisiä, HomeWizard voi kieltäytyä ostosumman palauttamisesta tai vähentää palautettavaa summaa.

Tiettyjen tuotteiden 30 päivän palautusaika päättyy heti, kun tuote otetaan käyttöön, jos sitä ei voida enää palauttaa sertifioitujen mittarilukemien (kuten kWh-mittarit) uudenveroiseen kuntoon.

Jos toimitus tehdään yrittäjälle, yrittäjän on tarkastettava, että vastaanotetut tuotteet vastaavat ostosopimusta. Yrittäjän on ilmoitettava HomeWizardille kirjallisesti, jos tuotteet eivät vastaa ostosopimusta, viimeistään 24 tuntia toimituksen jälkeen ja annettava HomeWizardille mahdollisuus todeta ilmoituksen oikeellisuus käyttöpaikassa. Oikeus korvaaviin tuotteisiin tai hyvitykseen raukeaa, jos tuotteita on jo käytetty. Yrittäjä vastaa palautustoimitusten kuluista, ja palautukset hyväksytään vain, kun niistä sovitaan etukäteen.

Takuu

Kuluttajan ostamien laitteiden tuotetakuu on voimassa 24 kuukautta tilauspäivämäärästä. Yrittäjien ostamien laitteiden takuu on voimassa 12 kuukautta tilauspäivämäärästä, ellei ostosopimuksessa ole toisin ilmoitettu. HomeWizard voi koska tahansa päättää takuuajan ennenaikaisesti, jos asiakas rikkoo yleisiä käyttöehtoja, joihin sisältyy loppukäyttäjän lisenssisopimus.

Loppumääräykset

Jos jokin tämän asiakirjan ehto mitätöityy, muut ehdot pysyvät yhä voimassa.

Jos asiakkaalla ei ole toimivaltaista tuomioistuinta Euroopan unionin alueella tai asiakas on kauppias tai julkisoikeuden alainen oikeushenkilö tai erityisten hyödykkeiden luokituksen mukainen taho, HomeWizardin kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen tuomioistuin kaikissa sopimussuhteeseen liittyvissä riita-asioissa. HomeWizardilla on kuitenkin myös oikeus viedä oikeudellinen toimi asiakkaan toimipaikan toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Vain Alankomaiden lainsäädäntöä sovelletaan, pois lukien YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus eli Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), myös rajat ylittäviin toimituksiin. Lisäksi kuluttajia koskevat kuluttajansuojalait, joita sovelletaan asiakkaan asuinmaassa, jos ne tarjoavat asiakkaalle kattavampaa suojaa.

HomeWizardilla on oikeus muuttaa tätä asiakirjaa yksipuolisesti – siinä määrin kuin tämä on ilmoitettu sovellettavaksi asiakkaan sopimussuhteessa – jos muutos on tarpeen sopimukseen liittyvien häiriöiden korjaamiseksi tai sopimuksen oikaisemiseksi muuttuneiden lakien tai teknisten ennakkovaatimusten vuoksi.

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota yhteyttä HomeWizardiin käyttäen osoitetta support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Alankomaat