Salgs og købsaftale (SPA)

Rækkevidde og definitioner

Ved bestilling på HomeWizard-websitet, gælder Salgsaftalen i den version, der var gældende på købstidspunktet.

Denne Salgsaftale gælder kun for produkter eller tjenester ” Produkter ” købt gennem HomeWizard-websitet. Ved bestilling gennem en anden part, gælder Salgsaftalen for den sælgende part.

Hvis dette dokument henviser til “Forbrugere”, er disse naturlige personer, hvis ordrer ikke er foretaget i sammenhæng med kommercielle, selvstændigt erhvervsdrivende eller freelance-aktiviteter. “Entreprenører”, derimod, er naturlige eller juridiske personer eller juridisk autoriserede partnerskaber, hvis ordrer afgives i sammenhæng med kommercielle, selvstændigt erhvervsdrivende eller freelance-aktiviteter. “Kunde ” som anvendt i denne Salgsaftale er både forbrugere og entreprenører.

Hvis en periode er udtrykt i arbejdsdage, betyder det alle ugedage med undtagelse af lørdage, søndage og offentlige fridage.

Indgåelse af aftalen

Alle tilbud fra HomeWizard er uforpligtende og ikke bindende.

I tilfælde af, at Kunden afgiver en ordre via webbutikken, telefonen eller en anden ordrekanal, er købsaftalen accepteret af Kunden så snart Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra HomeWizard via e-mail. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, kan ordren ikke ændres eller annulleres. HomeWizard har accepteret købsaftalen så snart Kunden har modtaget en forsendelsesbekræftelse via e-mail.

Denne købsaftale gælder ikke for køb af HomeWizard-produkter gennem tredjeparter.

Priser og betalingsbetingelser

Priserne vist på websitet på ordretidspunktet gælder. Hvis der opkræves forsendelsesomkostninger vi HomeWizard oplyse Kunden om dette under bestillingsprocessen. Alle priser vist på websitet inkluderer momssatserne, der er gældende ved lov. Priser og tilbud kan variere efter land. HomeWizard tilbyder betalingsmuligheder gennem eksterne betalingsleverandører.

Købsbeløbet skal betales indenfor 14 dage efter købsaftalen, med mindre andet er angivet. Hvis Kunden er i restance, har HomeWizard ret til at opkræve et fast beløb for restomkostningerne pr. rykker.

HomeWizard har ret til at opkræve et fast beløb for omkostninger eller lidt skade for enhver ubetalt, returneret inddrivelsesordre eller kreditkortbetaling, med mindre Kunden kan bevise, at denne ikke var ansvarlig for begivenheden, der forårsagede skaden. Kunden forbeholder sig retten til at bevise, at HomeWizard ikke behøvede at pådrage sig nogen omkostninger eller betydeligt lavere omkostninger end det angivne fast beløb.

For køb via HomeWizard apps gælder de Generelle vilkår og betingelser for Goggle eller Apple. De ovenfor nævnte parter er de sælgende entreprenører i dette tilfælde.

Levering og produktejerskab

Leveringsdagen angivet i ordren ” forventet levering ” under bestillingsprocessen er vejledende, og ingen rettigheder kan afledes af den. HomeWizard laver et estimat på basis af; leveringstid hos den eksterne leveringspartner og almindelige betalingsmetoder og vilkår. HomeWizard stræber efter en levering på den angivne leveringsdag med en maksimal leveringstid på 14 dage fra ordredatoen.

Leveringer gøres til leveringsadresser i de lande, der skal angives aftalen. Det er Kundens ansvar at sikre, at varerne kan leveres i løbet af den med rimelighed forventede leveringstid.

I tilfælde af force majeure vil leveringstiden blive forlænget tilsvarende. Force majeure betyder hindringer, der er uforudsete eller usædvanlige. I tilfælde af force majeure vil HomeWizard oplyse Kunden om en forlængelse af leveringstiden indenfor 2 uger efter betaling.

I tilfælde af en leveringsforsinkelse på mere end 2 uger efter den angivne leveringsdato har Kunden ret til at annullere aftalen. I det tilfælde har HomeWizard ret til at opløse aftalen. I begge tilfælde vil HomeWizard refundere de betalinger, der allerede er foretaget af Kunden, indenfor 5 arbejdsdage. Kunden har ikke ret til at kræve kompensation for forsinkelser i leveringen.

For erhvervsordrer for entreprenører gælder de Incoterms, som er angivet på fakturaen.

HomeWizard forbeholder sig retten til at opløse aftalen efter at leveringen er mislykket to gange, hvor det er Kundens skyld. Betalinger, der allerede er foretaget af Kunden, vil i det tilfælde blive refunderet indenfor 5 dage.

Hvis produkter leveres med synlige skader på emballagen eller indholdet, skal Kunden give besked om dette – uden at det hindrer vedkommendes garantirettigheder – senest 7 dage efter modtagelsen af produkterne via de sædvanlige kontaktkanaler, således at HomeWizard kan anmode om kompensation for transportskaden fra logistik-tjenesteleverandøren.

I princippet bærer Kunden omkostningerne for en returforsendelse. Dette gælder ikke for returneringer, der er en fælge af en tilbagetrækning.

Bestilte produkter bliver Kundens ejendom efter at vedkommende har betalt det fulde beløb og opfyldt alle sine forpligtelser.

Fortrydelsesperiode og returneringer

Hvis du som Forbruger afgiver en ordre hos HomeWizard via websitet, kan du gøre brug af en 30-dages fortrydelsesperiode.

Fortrydelsesperioden træder i kraft den dag, hvor Forbrugeren har modtaget ordrens udstyr (fuldstændigt). Indenfor fortrydelsesperioden kan Forbrugeren annullere købet og returnere de købte produkter til HomeWizard. Bevisbyrden for den rettidige brug af fortrydelsesperioden ligger hos Forbrugeren.

Hvis Forbrugeren gør brug af fortrydelsesperioden, skal Forbrugeren betale forsendelsesomkostningerne for returneringen af produkterne. Det fulde købsbeløb for produkterne, inklusive forsendelse, vil blive refunderet så snart som muligt indenfor 14 arbejdsdage fra HomeWizards modtagelse. Denne refusion vil blive foretaget via den betalingsmetode, som Forbrugeren brugte i den oprindelige transaktion.

Produkter skal returneres uskadte i rimelig originalemballage indenfor 14 dage, efter at fortrydelsesperioden er taget i brug. Hvor produkter alene er brugt i det nødvendige omfang for at afgøre produktets egenskaber og funktion. Hvis delvise eller skadede produkter returneres, kan HomeWizard nægte en refusion af købsbeløbet eller reducere beløbet til refusion.

For udvalgte produkter udløber 30-dages perioden når produktet tages i brug, hvor det ikke kan tilbageføres til nytilstand ved hjælp af certificerede måleraflæsninger (såsom med kWh-målere).

Ved levering til en Entreprenør skal denne kontrollere de modtagne produkter for overholdelse af købsaftalen. Entreprenøren er forpligtet til at indsende en skriftlig meddelelse om enhver afvigelse fra købsaftalen indenfor 24 timer efter leveringen og give HomeWizard muligheden for at afgøre gyldigheden af meddelelsen på stedet. Retten til erstatning eller kredit bortfalder, hvis produktet allerede er blevet brugt. Returforsendelser er for Entreprenørens omkostning og accepteres kun, hvis aftalt på forhånd.

Garanti

For udstyr købt af en Forbruger er produktgarantien gyldig i 24 måneder fra ordredatoen. Hvis udstyret er købt af en Entreprenør, udløber garantien efter 12 måneder fra ordredatoen, med mindre andet er angivet i købsaftalen. HomeWizard kan til enhver tid afslutte garantiperioden tidligere, hvis Kunden overtræder de Generelle vilkår og betingelser, i hvilken Slutbruger-licensaftalen indgår.

Afsluttende bestemmelser

Skulle en bestemmelse i dette dokument være ugyldig, skal de resterende bestemmelser forblive upåvirkede.

Hvis Kunden ikke har en generelt kompetent domstol indenfor Den Europæiske Union eller vedkommende er en forhandler, en juridisk person under offentlig ret eller et særligt aktiv under offentlig ret, er domstolen i HomeWizard hjemsted den kompetente domstol for alle tvister, der udgår fra det kontraktuelle forhold. HomeWizard har dog også ret til at bringe sagsanlæg for en generelt kompetent domstol på Kundens forretningssted.

Kun lovene i den hollandske stat gælder for udelukkelsen af FN’s konvention om internationale løsørekøb, også i tilfælde af internationale leveringer. Desuden er Forbrugere omfattet af den bindende forbrugerbeskyttelseslovgivning, som gælder i det land, hvor Kunden har sit sædvanlige opholdssted i det omfang, den tilbyder Kunden more omfattende beskyttelse.

HomeWizard har ret til ensidigt at ændre dette dokument – for så vidt at det er blevet erklæret gældende for det kontraktuelle forhold med Kunden – hvis det er nødvendigt for at afhjælpe en efterfølgende forstyrrelse i aftalens balance eller for at ændre aftalen. tilpasse til ændrede juridiske eller tekniske forudsætninger.

Hvis du har nogen spørgsmål om dette dokument, kontakt venligst HomeWizard på support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Holland