Slutbruger-licensaftale (EULA)

HomeWizard Energy

Ved at bruge vores Produkter og Tjenester, accepterer du denne Brugeraftale. Du vil blive oplyst om dette i de HomeWizards Generelle vilkår og betingelser. Hollandsk lov gælder for denne Brugeraftale.

Hvis du ikke er enig i disse Vilkår og betingelser, har du ikke ret til at bruge Produkterne og Tjenesterne. Du kan kun fravige Brugeraftalen, hvis du har modtaget skriftligt bevis for dette fra HomeWizard.

Definitioner

‘Bruger’ Hvis du bruger HomeWizard Tjenester eller Apps, skal du (“Brugeren”) overholde og anerkende betingelserne defineret af HomeWizard.

‘Produkter’ Alle HomeWizard Produkter, som HomeWizard tilbyder via dets eget website eller HomeWizard produkter tilbudt via tredjeparter i forbindelse med Energy-platformen.

‘Tjenester’ Al software og alle tjenester, som HomeWizard kan tilbyde for at supportere Produkter såsom websites, konti, iOS-Android browser apps, Energy+, kundeservice og tilknyttet funktionalitet.

Aftalen

Levering af Tjenesterne

 1. Brugeren garanterer, at de data, der gøres tilgængelige for HomeWizard ved bestilling, registrering og brug af Tjenesterne er korrekte og komplette.
 2. Ikke alle Tjenester er tilgængelige og anvendelige til alle Produkter. Bruger accepterer, at HomeWizard ikke kan og ikke vil tilbyde alle Tjenester til alle Produkter.
 3. HomeWizard forbeholder sig retten til at fjerne, ændre eller midlertidigt utilgængeliggøre enhver af Tjenesterne til enhver tid uden at give besked til Brugeren.
 4. Vores oplysninger og dokumentation kan indeholde oplysninger om landespecifikke restriktioner for Produkter og Tjenester. HomeWizard kan ikke garantere, at Tjenesterne og Produkterne er tilgængelige eller fungerende og/eller overholder lovgivningen i Brugerens land.

Kompatibilitet og drift

 1. Brugeren tilkendegiver at installere de seneste softwareopdateringer til både sine mobile enheder og sine Produkter. Undladelse af at overholde denne betingelse kan påvirke Tjenesternes funktion. Brugeren forstår, at tilbuddet om eller driften af Tjenester kan blive reduceret, når der bruges ældre operativsystemer eller browsere.
 2. Brug af den fulde funktion af HomeWizards Tjenester kræver en fungerende og konstant tilgængelig trådløs internetforbindelse på installationsstedet. En mobil dataforbindelse kan være påkrævet for at bruge alle funktioner i mobilapplikationerne. Tilgængeligheden og funktionen af den trådløse internetforbindelse er alene Brugerens ansvar.
 3. Bruger skal overholde kravene for Tjenesterne og Produkterne. Herunder; korrekt installeret strømforsyning og korrekt konfigureret netværk eller internetforbindelse, der er kompatible med Tjenesterne, enhedsindstillingerne og enhedsspecifikationerne. Undladelse af at overholde disse vilkår kan resultere i begrænsede eller ikke-fungerende Tjenester eller Produkter.
 4. HomeWizard kan ikke garantere kompatibilitet, korrekt drift, stabilitet og sikkerhed med tredjeparts software/hardware. Brugeren bærer alt ansvar og al risiko for tilføjelse af Produkter og Tjenester til tredjeparters tjenester.

Brug og restriktioner

 1. HomeWizard Energy Tjenester licenseres, de sælges ikke. HomeWizard bevilger Brugeren en ikke-eksklusiv licens (uden ret til at underlicensere) til Tjenesterne, der hører til Brugerens Produkter. Brugeren erklærer, at vedkommende ikke har nogen rettigheder overhovedet til Tjenesternes tilgængelighed, anvendelighed og funktioner. HomeWizard kan ændre tilbuddet, funktionen eller tilgængeligheden af Tjenesterne til enhver tid, hvis HomeWizard anses som tvunget til at gøre dette.
 2. Ved køb af et Energy+ abonnement får Brugeren en licens til at bruge Energy+ funktionerne, som er gyldig til 1 husholdning, tilgængelig for alle enheder og Bruger(e) i det valgte hus i hele abonnementsperioden. Udløbsdatoen og automatisk forlængelse af et Energy+ abonnement er angivet i købsaftalen. Brugeren kan afslutte sit abonnement op til 24 timer før udløbsdatoen . Abonnementet kan slås fra til enhver tid via abonnementsindstillingerne i Apple-id, Google-konto, eller HomeWizard-konto (website), afhængigt af, hvor købsaftalen blev etableret.
 3. HomeWizard Energy produkt-API’er licenseres, de sælges ikke. HomeWizard bevilger Brugeren en ikke-eksklusiv licens (uden ret til at underlicensere) til HomeWizard Energy API til personligt, ikke-kommercielt brug. Brugeren tilkendegiver ikke at bruge HomeWizard Energy API direkte eller indirekte til at sælge, udleje, udlåne eller generere indkomst ved hjælp af API’et. Under brugen af API’erne vil brugeren afstå fra, bevidst eller ubevidst, at forstyrre og/eller forårsage skade på HomeWizard, Brugere, andre personer eller organer. I tilfælde af en konkurserklæring har HomeWizard ret til at nægte Brugeren direkte eller indirekte brug af API’er . Brugen af HomeWizard Energy API er officielt understøttet af HomeWizard, men HomeWizard kan ikke levere kundeservice vedrørende implementeringen af selve API’et eller tredjepartsapplikationer.
 4. Brugeren tilkendegiver udelukkende at bruge HomeWizard Tjenester og Produkter til lovlige og legitime formål overholdende relevante juridiske bestemmelser, egenkontrol, de generelle relevante regler for anstændighed og opmærksomhed. Brugeren vil afstå fra at forstyrre og/eller forårsage skade på HomeWizard, Brugere, andre personer eller organer. Brugeren forbydes at bruge Tjenesterne til formål, der med rimelighed kan forventes at forårsage gene for og/eller skade på HomeWizard brandet, Tjenesterne, konti, Brugere, agenturer eller generelle personer. Såsom: spamming, opskræmning, hacking, angreb med DDOS eller krænkning af privatlivet, ophavsret og/eller menneskerettigheder.
 5. Brugeren vil ikke udnytte Produkterne eller Tjenesterne kommercielt uden skriftligt samtykke fra HomeWizard. Herunder, for eksempel, salg, udlejning eller leasing.
 6. Brugeren vil ikke forsøge at afdække kildekoden eller driften af Tjenesterne gennem reverse engineering, dekompilering eller andre teknikker. Brugeren vil ikke bruge andre Produkter, end de, der tilbydes gennem Tjenesterne, understøttede funktioner eller oplysninger leveret af HomeWizard.

Ansvar

HomeWizard er ikke ansvarlig for skader eller omkostninger, der er et resultat af misbrug ag Tjenesterne eller manglende overholdelse af Brugeraftalen.

 1. Selvom HomeWizard stræber efter den højest mulige pålidelighed og tilgængelighed, kan de ikke garanteres at være 100 % pålidelige og tilgængelige. Produkterne og Tjenesterne er beregnet til adgang og brug for oplysninger og drift, der ikke er tidskritisk. Tjenesterne oplever sporadiske afbrydelser og udfald på grund af flere faktorer udenfor HomeWizards kontrol, herunder, men ikke begrænset til, wi-fi-forbindelser, tjenesteleverandør-tilgængelighed og pålidelighed af mobilmeddelelser og -operatører.
 2. Med mindre udtrykkeligt “garanteret” kan HomeWizard ikke garantere et bestemt niveau af energibesparelser eller andre monetære fordele som følge af brugen af Produkterne og Tjenesterne. Faktiske energibesparelser og monetær fordele afhænger af faktorer, som alene er under Brugerens kontrol.
 3. HomeWizard forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til Tjenesterne og uhindret brug af Tjenesterne så længe det er nødvendigt af tvingende årsager – f.eks. under nødvendig vedligeholdelse af vores servere, programmer eller den nødvendige infrastruktur, i tilfælde af uautoriserede angreb på data eller computere, eller ved elimineringen af uforudsete sikkerhedshuller eller andre alvorlige fejl. I disse tilfælde aktiveres en autonom intelligent kontrol af enhederne så vidt, det er muligt. Disse midlertidige begrænsninger begrunder ikke til noget ansvar eller garantikrav fra Brugeren
 4. Produkter og Tjenester skal bruges som en oplysende ressource og ikke som et primært varslingssystem, alarmsystem eller system til underretning i nødsituationer. HomeWizard kan ikke holdes ansvarlig for, om de forhindrer, begrænser eller forårsager skade eller livstruende situationer. Du bekræfter, at du ikke vil være afhængig af Tjenesterne og Produkterne i tilfælde af livstruende situationer.
 5. Hvis du ændrer standardindstillingerne for Tjenesterne, virker Produkterne og Tjenesterne måske ikke længere som forventet. De valg, du træffer, kan skade Tjenester eller Produkter eller forårsage, at de ikke virker som beskrevet eller anbefalet. Du accepterer det fulde ansvar for personlige præferencer i indstillingerne af dine Produkter og Tjenester, hvis du beslutter at ændre standardindstillingerne.
 6. Tjenesterne giver dig oplysninger relateret til Produkterne i dit hjem og deres forbindelse til andre enheder og tjenester. Alle produktoplysninger gives “som de er” og “som tilgængelige”. HomeWizard kan ikke garantere, at oplysningerne er korrekte eller opdaterede. I kritiske situationer er adgang til produktoplysninger gennem Tjenesterne ikke en erstatning for direkte adgang til oplysningerne i hjemmet. HomeWizard garanterer under ingen omstændigheder at: Produkterne og Tjenesterne altid er til rådighed, tilgængelige, uden afbrydelse, fri for fejl og defekter, aktuelle, opdaterede, komplette og/eller præcise. Opfylder dine krav eller er kompatible med dine mobile enheder, din browser eller tilbehør. Brugeren accepterer disse begrænsninger og bekræfter, at HomeWizard ikke er ansvarlig for nogen skade, der kan blive forårsaget fordi Produkter eller Tjenester ikke virker eller er forsinket. Bruger forstår, at Apps ikke er certificerede til katastrofehjælp.
 7. HomeWizard stræber efter at levere de mest komplette oplysninger og dokumentation til sikring af en sikker installation, men kan ikke garantere den. Det er Brugerens eget ansvar at installere eller bruge Produkterne korrekt eller at få dem installeret som beskrevet i dokumentationen eller Tjenesterne. I tilfælde af skade eller omkostninger der hidrører fra ukorrekt installation eller manglende viden om installationen, hvilket er rimeligt anset som værende Brugerens viden, ligger ansvar og risikoen hos Brugeren. HomeWizard er ikke ansvarlig for skade, der hidrører fra ukorrekt installation, brug, håndtering, drift eller opbevaring.
 8. For så vidt det ikke allerede er udelukket på baggrund af de foregående bestemmelser, er HomeWizard ikke ansvarlig for skade på udstyr tilsluttet terminaludstyret, med mindre skaden bevisligt kan spores tilbage til brugen af et af HomeWizard Produkterne. Bevisbyrden ligger hos Brugeren. Hvis der ikke findes noget bevis på grund af Brugerens handling (f.eks. ved et forsøg på at reparere), så er ethvert ansvar for HomeWizard udelukket. Desuden påtager HomeWizard sig intet ansvar for begrænsningen af eller nægtelse af frivillig garantidækning af tredjeparter på grund af brugen af HomeWizards Produkter. Dette berører ikke garantikrav mod tredjeparter. Sådanne krav skal rettes mod den relevante tredjepart.
 9. HomeWizard er kun ansvarlig for anden skade end skade på liv, personskade eller skade på helbred hvis den er resultatet af en bevidst handling, grov undladelse eller strafbart brud på grundlæggende kontraktuelle forpligtelser (dvs. forpligtelser, som skal opfyldes for at etablere aftalen a priori, og som Brugeren kan forvente bliver opfyldt) af HomeWizard eller dets delegerede agenter. Yderligere ansvar er udelukket.

Ejendom

 1. Det er ikke tilladt på nogen måde at reproducere, kopiere eller ændre – de fysiske eller digitale brand-angivelser, logoer, navne og/eller designet af HomeWizard Produkter eller Tjenester.
 2. Alle forslag og alle tilbagemeldinger di giver til HomeWizard vedrørende Produkterne, Apps og Tjenesterne er HomeWizards ejendom. HomeWizard kan bruge, kopiere, ændre, udgive eller omfordele dit Bidrag og dets indhold til ethvert formål og på enhver måde uden kompensation til dig. Du accepterer, at HomeWizard ikke fraviger nogen rettigheder til lignende eller relaterede idéer, som allerede er kendt af HomeWizard, udviklet af dets medarbejdere eller indhentet fra andre kilder.

Fortrolighed

“Fortrolige oplysninger” betyder de Apps og oplysninger, der leveres til Brugeren og gøres tilgængelige af HomeWizard gennem tjenesterne eller direkte til dig. Brugeren må ikke afsløre, videregive eller på anden vis offentliggøre eller kommunikere de Fortrolige oplysninger til nogen person, noget firma eller anden tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra HomeWizard.

Afsluttende bestemmelser

HomeWizard vil oplyse Kunden om alle betydelige ændringer af dette dokument og derved kommunikere indholdet af de ændrede bestemmelser. Ændringen vil blive en integreret del af aftalen, med mindre Kunden protesterer mod det indenfor seks uger fra modtagelse af meddelelsen ved skriftlig eller elektronisk kommunikation. Hvis HomeWizard ikke lever op til disse betingelser, skal brugeren give besked om dette skriftligt indenfor et år.

Hvis du har nogen spørgsmål om dette dokument, kontakt venligst HomeWizard på support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Holland