Algemene voorwaarden HomeWizard Energy

Door gebruik te maken van onze Producten of Services ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

‘Gebruiker’ Indien je gebruik maakt van de HomeWizard Diensten of App’s dien jij (de ‘’Gebruiker’’) je aan de door HomeWizard gestelde voorwaarden te houden en deze te erkennen.

‘Producten’ Alle HomeWizard Producten die HomeWizard aanbied via eigen website of HomeWizard producten aangeboden via derden gerelateerd aan het Energy platform.

‘Services’ Alle software en diensten die HomeWizard mogelijk aanbied ter ondersteuning van Producten zoals websites, account, iOS- Android- browser apps, Energy+, klantenservice en daarbij horende functionaliteit.

Aanvullende documenten

Onderdeel van de Algemene voorwaarden zijn de volgende documenten, bij het aanvaarden van de Algemene voorwaarden verklaar je de volgende documenten te hebben gelezen, begrepen en aanvaarden.

 • In de Algemene voorwaarden (dit document) wordt beschreven waaraan de Gebruiker zich dient te houden bij gebruik van onze Producten en Services. De Gebruiker gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden als deze gebruik maakt van onze Producten of Services.
 • In ons Privacybeleid zijn wij zijn transparant over welke persoonlijke data wij verwerken of verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
 • Producten dienen ingezet te worden voor de door HomeWizard aangegeven doeleinden. In de Gebruikersovereenkomst vind je informatie over de doeleinden waarvoor je de HomeWizard Producten of Services dient te gebruiken.
 • Als je Producten bij HomeWizard koopt ga je een koopovereenkomst aan met verscheidene rechten en plichten. Waaronder garantie, levertermijnen, bedenktijd en retourrecht. Je rechten met betrekking tot aankopen en bestellingen worden omschreven in de Koopvoorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden en aanvullende documenten ben je niet gerechtigd om onze Producten of Services te gebruiken. Je kunt jouw product retourneren conform de rechten omschreven in de Koopvoorwaarden.

De voorwaarden

Jouw HomeWizard account

 1. Gebruiker dient indien nodig een HomeWizard account aan te maken, welke ten alle tijden voorzien moet zijn van correcte gegevens. De Gebruiker draagt ten alle tijden de verantwoordelijkheid en risico’s voor het gebruik van zijn account en incorrecte data met betrekking tot zijn account. Bij het gebruik van sommige HomeWizard Services wordt automatisch een account voor u aangemaakt zodra u deze gebruikt.
 2. Gebruiker zal geen misbruik maken van een ander zijn account, zich voordoen als iemand anders of gebruik maken van een ander zijn account zonder toestemming.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om zijn of haar inloggegevens privé te houden door een sterk wachtwoord te gebruiken (Combinatie van hoofdletters, letters, cijfers en speciale tekens) en deze veilig te bewaren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 4. Gebruiker verklaard geen wettelijk verbod te hebben op het gebruik van onze Producten of Services. Gebruiker verklaard gemachtigd te zijn een account aan te maken namens zichzelf of de firma welke de Gebruiker voor staat. En hij of zij aan de leeftijdseisen voldoet volgens wettelijke voorschriften tenzij wettelijk onder toezicht en verantwoording van ouder of voogd gebruik is goedgekeurd en toegestaan.
 5. Indien de Gebruiker bewust is van ongeautoriseerd gebruik of misbruik van zijn of door een ander account dient de gebruiker dit te melden door contact op te nemen met HomeWizard.
 6. HomeWizard behoud ten alle tijden het recht om je account te verwijderen, schorsen of deactiveren. En hoeft de Gebruiker hier niet van te voren van op de hoogte te stellen. Indien je account door HomeWizard verwijderd, geschorst of gedeactiveerd is verbied HomeWizard de Gebruiker van dit account alle toegang tot de Services.
 7. HomeWizard is niet verantwoordelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit de Gebruiker zijn nalatigheid met betrekking tot de bovenstaande voorschriften.

Toepassing en gebruik

 1. Om jouw veiligheid en de garantie te waarborgen stem je in de Producten en Services enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze ontwikkeld of bedoeld zijn. Je kunt deze vinden in de Gebruikersovereenkomst. LET OP! BIJ GEBRUIK DAT ANDERS IS DAN OMSCHREVEN IN DE Gebruikersovereenkomst KUNNEN DE; Producten OF Services; NIET, INCORRECT OF ONBETROUWBAAR WERKEN. HIERDOOR KUNNEN ER LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES ONTSTAAN EN DE GARANTIE VERVALLEN. DE GEBRUIKER DRAAGT TEN ALLE TIJDEN DE VERANTWOORDELIJKHEID EN DE RISICO’S VOOR DE GEVOLGEN MET BETREKKING TOT HET WERKEN VAN ZIJN OF HAAR APPARATEN.
 2. Bij installatie van Producten welke volgens de bestaande documentatie incorrect is staan wij niet in voor de correcte werking hiervan. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct; installeren, werken en gebruiken van de Producten en Services. Het geheel of deels modificeren van de Producten of Services is niet toegestaan. Indien Gebruiker deze voorwaarde niet naleeft kan de garantie vervallen van de Producten.
 3. Toepassingen van onze Producten of Services die in strijd zijn met de wetgeving of moreel niet te verantwoorden zijn worden niet toegestaan. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Producten of Services.
 4. Onze informatie bronnen en documentatie bevat mogelijk informatie over land gebonden beperkingen voor Producten of Services. HomeWizard kan niet garanderen dat de Services of Producten beschikbaar of functionerend zijn en/of voldoen aan de wetgeving van het land van de Gebruiker.
 5. Bij aankoop van Producten verkrijgt de Gebruiker een licentie op de Services toebehorend tot zijn Producten. Deze word aan de Gebruiker gelicentieerd en niet verkocht zoals omschreven in de Gebruiksvoorwaarden.
 6. Voor sommige van onze Services maken wij gebruik van voorzieningen van externe partijen. HomeWizard heeft geen controle over de correcte werking van voorzieningen van deze externe partijen en kan niet garanderen dat deze altijd correct werken of beschikbaar zijn. HomeWizard heeft geen controle over de voorwaarden van externe partijen.
 7. Bij een technische storing of overmacht is HomeWizard niet verantwoordelijk voor correcte werking van de Producten of Services.
 8. Gebruiker zal de Producten of services niet zonder schriftelijke toestemming van HomeWizard commercieel uitbuiten. Waaronder bijvoorbeeld verkoop, verhuur of lease van onze Producten, App’s of Diensten.
 9. HomeWizard kan jou via de Services verwijzen naar diensten of websites van externe aanbieders. HomeWizard heeft geen controle over de inhoud van deze diensten of websites van derden en verwezen externe aanbieders. Jouw gebruik van deze websites of diensten van derden of externe aanbieders is op eigen risico.

Persoonlijke data

Om onze Services aan te bieden verwerken wij jouw persoonlijke data. Hoe en waarvoor wij jouw persoonlijke data verwerken kun je terugvinden in onze Privacybeleid op de website. Je geeft aan de Privacy verklaring van HomeWizard te hebben gelezen en begrepen en gaat akkoord met het door HomeWizard verwerken van jouw persoonlijke data.

 1. Bepaalde inhoud waar je zelf toezegging voor hebt gegeven kan beschikbaar zijn voor anderen, zoals het delen van data van jouw apparaten of het plaatsen van een review. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die je uploadt, deelt, plaatst, mailt, overdraagt of anderszins verspreidt tijdens het gebruik van of in verband met de Services. HomeWizard staat geen publiekelijke uitingen toe welke anderen kunnen schaden of schofferen. HomeWizard kan jouw gedeelde data zonder toezegging van de Gebruiker verwijderen.
 2. HomeWizard vindt de integriteit en de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens belangrijk. HomeWizard kan echter niet garanderen dat onbevoegde er nooit in slagen onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. Je erkent dat je je persoonlijke gegevens verstrekt op eigen risico. Indien HomeWizard op de hoogte is van het omzeilen van onze beveiligingsmaatregelen door een derde partij zal HomeWizard de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen volgens de wettelijke meldplicht datalekken.
 3. HomeWizard is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke data gebonden aan de Producten of diensten. HomeWizard kan niet garanderen jouw data te kunnen herstellen indien je hier een aanvraag voor doet.

Producten van derden koppelen

 1. Bij het gebruik van onze Services kan het voorkomen dat je de mogelijkheid hebt om apparaten of diensten te koppelen van derden. HomeWizard kan de correcte werking van apparaten of diensten van derden niet garanderen. Het gebruik van apparaten of diensten van derden binnen de Services is geheel voor risico van de Gebruiker.
 2. Bij koppelen van apparaten of diensten van derden aan HomeWizard Producten of Services kan er persoonlijke data verwerkt worden. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn dat er persoonlijke data uitgewisseld kan worden bij het koppelen met apparaten van derden.
 3. HomeWizard beheert niet de voorwaarden van apparaten of software van derden en verwijzen de Gebruiker daarvoor naar de ontwikkelaar van dergelijke soft/hardware.

Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

 1. Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan de Services en informatie die aan de Gebruiker wordt verstrekt en die door HomeWizard beschikbaar is gesteld via jouw account of direct aan jou. De Gebruiker mag de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, verspreiden of op andere wijze publiceren of communiceren aan een persoon, firma, bedrijf of andere derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeWizard.
 2. Als je ons ideeën, suggesties of aanbevelingen verstrekt voor onze Producten, Services doe je daarmee onherroepelijk afstand van intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud van de informatie die je aan ons verstrekt.

Algemeen

 1. HomeWizard is niet verantwoordelijk voor misleidende, incomplete of verouderde informatie. Wij streven ernaar de informatie ten alle tijden up to date en transparant te houden.
 2. Deze voorwaarden blijven volledig van kracht zolang als je gebruik maakt van onze Services of Producten.
 3. Als je deze Overeenkomst beëindigt komen jouw account en recht op gebruik van de Services en Producten automatisch te vervallen. Je kunt deze overeenkomst alleen eindigen door schriftelijke toezegging aan HomeWizard.

Slotbepalingen

HomeWizard zal de Klant over substantiële wijzigingen in dit document informeren en daarbij de inhoud van de gewijzigde bepalingen meedelen. De wijziging wordt een integraal deel van de overeenkomst, tenzij de Klant binnen de zes weken na de ontvangst van de mededeling per schriftelijke of elektronische communicatie daartegen bezwaar aantekent. Als HomeWizard niet voldoet aan deze voorwaarden dient dit door de Gebruiker schriftelijk binnen een jaar kenbaar te worden gemaakt.

Indien je vragen hebt over dit document kun je contact opnemen met HomeWizard via support@homewizard.com

HomeWizard B.V. Keyserswey 79, Noordwijk, Nederland