Loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA)

HomeWizard Energy

Käyttämällä tuotteitamme tai palveluitamme hyväksyt tämän käyttäjäsopimuksen. Sinulle ilmoitetaan tästä HomeWizardin yleisissä käyttöehdoissa. Tähän käyttäjäsopimukseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä.

Jos et hyväksy tätä käyttäjäsopimusta, sinulla ei ole oikeutta käyttää tuotteitamme tai palveluitamme. Voit luopua käyttäjäsopimuksesta vain, jos olet saanut tähän oikeuttavan kirjallisen todistuksen HomeWizardilta.

Määritelmät

”Käyttäjä” Jos käytät HomeWizardin palveluita tai sovelluksia, sinun (”käyttäjän”) on hyväksyttävä HomeWizardin käyttöehdot ja noudatettava niitä.

”Tuotteet” Kaikki HomeWizardin tuotteet, joita HomeWizard tarjoaa oman verkkosivustonsa kautta, tai HomeWizardin tuotteet, joita tarjotaan Energy-alustaan liittyvien kolmansien osapuolten kautta.

”Palvelut” Kaikki ohjelmistot ja palvelut, joita HomeWizard mahdollisesti tarjoaa tuotteiden tueksi, kuten verkkosivustot, tili, iOS- ja Android-selainsovellukset, Energy+, asiakaspalvelu ja näihin liittyvät toiminnot.

Sopimus

Palveluiden tarjoaminen

 1. Käyttäjä takaa, että HomeWizardille tilauksen, rekisteröinnin ja palveluiden käytön yhteydessä annetut tiedot ovat oikein ja täydellisiä.
 2. Kaikkia palveluita ei ole saatavilla tai sovellettavissa kaikille tuotteille. Käyttäjä hyväksyy, että HomeWizard ei voi tarjota tai ei tarjoa kaikkia palveluita kaikille tuotteille.
 3. HomeWizard pidättää oikeuden poistaa tai muokata palveluita tai väliaikaisesti poistaa niiden käyttöoikeuden koska tahansa ilmoittamatta käyttäjälle.
 4. Tietomme ja asiakirjamme voivat sisältää tietoja maakohtaisista tuotteiden tai palveluiden rajoituksista. HomeWizard ei voi taata, että palvelut tai tuotteet ovat saatavilla tai toimivat ja/tai vastaavat lainsäädäntöä käyttäjän asuinmaassa.

Yhteensopivuus ja käyttö

 1. Käyttäjä ilmoittaa asentavansa viimeisimmät ohjelmistopäivitykset mobiililaitteisiinsa ja tuotteisiinsa. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa palveluiden toimintaan. Käyttäjä ymmärtää, että vanhemman käyttöjärjestelmän tai selaimen käyttö voi vaikuttaa palveluiden tarjoamiseen tai käyttöön.
 2. HomeWizardin palveluiden täysi toiminnallisuus edellyttää toimivaa ja jatkuvasti saatavilla olevaa langatonta internetyhteyttä asennuspaikassa. Mobiilidatayhteyden käyttöä voidaan edellyttää mobiilisovellusten kaikkien ominaisuuksien käyttöön. Langattoman internetyhteyden saatavuus ja toiminta ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla.
 3. Käyttäjän on noudatettava palveluiden ja tuotteiden vaatimuksia. Nämä sisältävät seuraavat: asianmukainen asennus, yhteensopivuus palveluiden kanssa, laiteasetukset, laitteen tekniset tiedot, virransyöttö ja oikein määritetty verkko- tai internetyhteys. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen voi rajoittaa palveluiden tai tuotteiden käyttöä tai tehdä sen mahdottomaksi.
 4. HomeWizard ei voi taata yhteensopivuutta, asianmukaista toimintaa, vakautta ja turvallisuutta kolmansien osapuolten ohjelmistojen/laitteiden kanssa. Kolmansien osapuolten palveluita voi lisätä tuotteisiin tai palveluihin vain käyttäjän vastuulla.

Käyttö ja rajoitukset

 1. HomeWizard Energy -palveluille annetaan lisenssi, eikä niitä myydä. HomeWizard antaa käyttäjälle lisenssin, joka ei ole yksinomainen (eikä sisällä oikeutta alisenssien myöntämiseen), käyttäjän tuotteisiin liittyvien palveluiden käyttöön. Käyttäjä hyväksyy, ettei hänellä ole palveluiden saatavuuteen, sovellettavuuteen tai toimintaan liittyviä oikeuksia. HomeWizard voi muuttaa palveluiden tarjoamista, toimintaa tai saatavuutta koska tahansa, jos HomeWizard katsoo sen tarpeelliseksi.
 2. Kun käyttäjä ostaa Energy+-tilauksen, käyttäjä saa lisenssin Energy+-ominaisuuksien käyttöön yhdelle kotitaloudelle eli valitun talon kaikille laitteille ja käyttäjille tilausjakson ajaksi. Energy+-tilauksen viimeinen voimassaolopäivä ja automaattinen uusinta on ilmoitettu ostosopimuksessa. Käyttäjä voi irtisanoa tilauksen enintään 24 tuntia ennen sen päättymispäivämäärää. Tilauksen voi lopettaa koska tahansa Apple ID:n, Google-tilin tai HomeWizard-tilin (verkkosivusto) tilausasetusten kautta sen mukaan, mitä kautta ostosopimus tehtiin.
 3. HomeWizard Energy -tuotteiden rajapinnoille (APIt) annetaan lisenssi, eikä niitä myydä. HomeWizard antaa käyttäjälle HomeWizard Energy -APIn lisenssin, joka ei ole yksinomainen (eikä sisällä oikeutta alisenssien myöntämiseen), henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä vakuuttaa, ettei käytä HomeWizard Energy -APIa suoraan tai epäsuoraan myyntiin, pitkä- tai lyhytaikaiseen vuokraukseen, lainaukseen tai tuottojen hankintaan APIn avulla. Käyttäjä ei saa aiheuttaa haittaa ja/tai vaurioita HomeWizardille, käyttäjille tai muille henkilöille tai tahoille käyttäessään APIa. Maksuhäiriötilanteissa HomeWizardilla on oikeus kieltää käyttäjää käyttämästä APIa suorasti tai epäsuorasti. HomeWizard tukee virallisesti HomeWizard Energy -APIn käyttöä, mutta HomeWizard ei voi tarjota asiakkaalle APIn käyttöönottoon tai kolmansien osapuolten sovelluksiin liittyviä palveluita.
 4. Käyttäjä vakuuttaa käyttävänsä HomeWizardin palveluita ja tuotteita laillisiin ja perusteluihin tarkoituksiin sovellettavien lainsäännösten, itsesääntelyn ja yleisesti sovellettavien asianmukaisen huolellisuuden käytänteiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa aiheuttaa haittaa ja/tai vaurioita HomeWizardille, käyttäjille tai muille henkilöille tai tahoille. Käyttäjä ei saa käyttää palveluita tarkoituksiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan haittaa ja/tai vaurioita HomeWizardin tuotemerkille, palveluille, tileille, käyttäjille tai muille tahoille tai henkilöille. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat: roskapostin lähettäminen, pelottelu, hakkerointi, DDOS-hyökkäykset ja tietosuoja-, tekijänoikeus- ja/tai ihmisoikeusrikkomukset.
 5. Käyttäjä ei saa käyttää tuotteita tai palveluita hyväkseen kaupallisesti ilman HomeWizardin kirjallista suostumusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi myyntiä tai vuokrausta.
 6. Käyttäjä ei yritä selvittää palveluiden lähdekoodia tai toimintaa takaisinmallinnuksen, dekompilaation tai muiden tekniikoiden avulla. Käyttäjä ei käytä tuotteita muuten kuin tarjottujen palveluiden, tuettujen toimintojen tai HomeWizardin antamien tietojen kautta.

Vastuu

HomeWizard ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat palveluiden väärinkäytöstä tai käyttäjäsopimuksen noudattamatta jättämisestä.

 1. Vaikka HomeWizard pyrkii mahdollisimman luotettavaan ja kattavasti saatavilla olevaan toimintaan, 100-prosenttista luotettavuutta ja saatavuutta ei voida taata. Tuotteet ja palvelut on tarkoitettu muun kuin kriittisen tiedon ja käytön tarkoituksiin. Palveluissa voi olla satunnaisia katkoja ja keskeytyksiä erilaisten HomeWizardista riippumattomien tekijöiden, kuten Wi-Fi-yhteyden, palveluntarjoajan saavutettavuuden ja mobiili-ilmoitusten ja operaattorien luotettavuuden, vuoksi.
 2. Ellei muuta ole nimenomaisesti ”taattu”, HomeWizard ei voi taata tiettyä energiansäästötasoa tai muita taloudellisia hyötyjä tuotteiden ja palveluiden käytön tuloksena. Todelliset energiansäästöt ja taloudelliset hyödyt riippuvat tekijöistä, jotka ovat yksinomaan käyttäjän hallittavissa.
 3. HomeWizard pidättää oikeuden keskeyttää palveluiden käyttöoikeus ja rajoittamaton käyttö, jos se on tarpeen perustelluista syistä – esim. palvelinten, ohjelmien tai infrastruktuurin välttämättömän huollon aikana tai mahdollisten tietoihin tai tietokoneisiin kohdistuvien hyökkäysten, ennakoimattomien turvallisuusepäkohtien korjauksen ja muiden vakavien virheiden vuoksi. Näissä tapauksissa loppulaitteiden autonominen älykäs hallinta aktivoidaan mahdollisimman laajasti. Nämä väliaikaiset rajoitukset eivät oikeuta käyttäjää vastuuseen tai takuuteen perustuviin vaateisiin
 4. Tuotteita ja palveluita tulee käyttää tietoa antavana resurssina eikä ensisijaisena varoitus-, hätäilmoitus- tai hälytysjärjestelmänä. HomeWizard ei ole vastuussa tuotteiden ja palveluiden vahinkoja tai hengenvaarallisia tilanteita estävästä, rajoittavasta tai aiheuttavasta käytöstä. Hyväksyt, ettet voi luottaa palveluihin tai tuotteisiin mahdollisissa hengenvaarallisissa tilanteissa.
 5. Jos muutat palveluiden oletusasetuksia, tuotteet ja palvelut eivät välttämättä toimi enää odotetusti. Valintasi voivat vahingoittaa palveluita tai tuotteita, tai tuotteet ja palvelut eivät välttämättä toimi kuvatulla tai suositellulla tavalla niiden vuoksi. Hyväksyt täyden vastuun tuotteidesi ja palveluidesi asetusten valinnoistasi, jos päätät muuttaa oletusasetuksia.
 6. Palvelut tarjoavat sinulle kotisi tuotteisiin ja muiden laitteiden ja palveluiden yhteyksiin liittyviä tietoja. Kaikki tuotetiedot tarjotaan ”sellaisinaan” ja ”kuten saatavilla”. HomeWizard ei voi taata, että tiedot ovat oikein ja ajantasaisia. Kriittisissä tapauksissa palveluiden kautta saatavilla olevat tuotetiedot eivät korvaa tietojen suoraa tarkastelua kotona. HomeWizard ei takaa seuraavia missään tapauksessa: Tuotteiden ja palveluiden jatkuva saatavuus ja käytettävyys ilman keskeytyksiä, virheitä ja vikoja tai niiden ajantasaisuus, täydellisyys ja/tai tarkkuus. Vaatimustesi noudattaminen tai yhteensopivuus mobiililaitteesi, selaimesi tai oheislaitteidesi kanssa. Käyttäjä tunnustaa nämä rajoitukset ja hyväksyy, että HomeWizard ei ole vastuussa mahdollista vaurioista, jotka aiheutuvat tuotteiden tai palveluiden toimintahäiriöistä tai viiveistä. Käyttäjä ymmärtää, ettei sovelluksia ole sertifioitu katastrofiapuun.
 7. HomeWizard pyrkii tarjoamaan mahdollisimman täydelliset tiedot ja asiakirjat turvallisen asennuksen varmistamiseksi, mutta niitä ei voida taata. On käyttäjän vastuulla asentaa tai käyttää tuotteita oikein tai asennuttaa ne asiakirjoissa tai palveluissa kuvatulla tavalla. Jos virheellinen asennus tai riittämättömät tiedot, joiden kohtuudella voidaan katsoa kuuluvan käyttäjän tietoihin, asennuksen yhteydessä aiheuttavat vahinkoja tai kustannuksia, käyttäjä on vastuussa näistä ja mahdollisista riskeistä. HomeWizard ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, käytöstä, käsittelystä, toiminnasta tai säilytyksestä.
 8. Siinä määrin kuin aiemmissa ehdoissa ei ole jo kuvattu, HomeWizard ei ole vastuussa päätelaitteisiin liitettyjen laitteiden vaurioista, ellei voida todistaa, että vaurio on jäljitettävissä HomeWizard-tuotteen käyttöön. Velvollisuus näyttää väitteet toteen on käyttäjällä. Jos todisteita ei ole saatavilla käyttäjän toiminnan vuoksi (esim. korjausyritys), HomeWizardin vastuusta luovutaan. Lisäksi HomeWizard ei ole vastuussa kolmansien osapuolten takuun rajoituksista tai hylkäyksistä, jotka johtuvat HomeWizardin tuotteiden käytöstä. Tämä ei vaikuta kolmansille osapuolille osoitettaviin takuuvaateisiin. Tällaiset vaateet on osoitettava asianmukaiselle kolmannelle osapuolelle.
 9. HomeWizard on vastuussa muista kuin henkilövahingoista vain, jos vahinko johtuu HomeWizardin tai sitä edustavan tahon tahallisesta toiminnasta, vakavasta laiminlyönnistä tai sopimusvelvoitteiden (eli niiden velvoitteiden, jotka on täytettävä sopimuksen toteuttamiseksi a priori ja joiden täyttöä käyttäjä voi odottaa) törkeästä rikkomuksesta. Muista vastuista luovutaan.

Omaisuus

 1. HomeWizardin tuotteiden tai palveluiden fyysisiä tai digitaalisia tuotemerkkejä, logoja, nimiä ja/tai malleja ei saa toisintaa, kopioida tai muuttaa millään tapaa.
 2. Kaikki tuotteita, sovelluksia ja palveluita koskeva palaute ja ehdotukset, jotka annat HomeWizardille, ovat HomeWizardin omaisuutta. HomeWizard voi käyttää, kopioida, muokata, julkaista tai levittää ehdotustasi ja sen sisältöjä mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla ilman, että saat siitä korvausta. Hyväksyt, ettei HomeWizard luovu mistään sellaisten samankaltaisten tai HomeWizardin tiedossa jo olevien ideoiden oikeuksista, jotka sen työntekijät kehittävät tai jotka se saa muista lähteistä.

Luottamuksellisuus

”Luottamukselliset tiedot” tarkoittavat sovelluksia ja tietoja, jotka HomeWizard tarjoaa käyttäjälle ja käyttäjän käytettäväksi palveluiden kautta tai suoraan. Käyttäjä ei saa julkistaa, jakaa tai muuten julkaista tai levittää luottamuksellisia tietoja muille henkilöille, yrityksille, yhtiöille tai kolmansille osapuolille ilman HomeWizardin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Loppumääräykset

HomeWizard ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista merkittävistä muutoksista tähän asiakirjaan ja muutettujen määräysten sisällöstä. Muutoksesta tulee osa sopimusta, ellei asiakas ilmoita vastustavansa sitä kuuden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta kirjallisesti tai sähköisellä viestinnällä. Jos HomeWizard ei noudata näitä ehtoja, käyttäjän on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhden vuoden kuluessa.

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota yhteyttä HomeWizardiin käyttäen osoitetta support@homewizard.com

HomeWizard BV Keyserswey 79, Noordwijk, Alankomaat